Bộ Công thương đề nghị tạm dừng xây mới thuỷ điện nhỏ

Audio THPL
27-12-2020 13:41 16,180

(THPL)- Bộ Công thương đề nghị tạm dừng xây dựng các dự án thủy điện nhỏ đã có trong quy hoạch nhưng chưa đầu tư.

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có thủy điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án, công trình thủy điện.

Trong đó, đáng chú ý, bộ này đề nghị đối với các dự án thủy điện nhỏ đã có trong quy hoạch nhưng chưa đầu tư, thì nghị tạm dừng. Bộ Công thương đề xuất, chỉ triển khai sau khi có kết quả đánh giá đảm bảo không tác động lớn, tiêu cực đến môi trường và không ảnh hưởng lớn đến dân cư; không chiếm dụng đất rừng tự nhiên và có hiệu quả kinh tế.

Bộ này cũng cho rằng cần tiếp tục rà soát quy hoạch thủy điện trên địa bàn tỉnh và kiên quyết loại ra khỏi quy hoạch đối với các dự án không đảm bảo hiệu quả kinh tế, có chiếm dụng rừng tự nhiên, ảnh hưởng lớn đến dân cư và tác động xấu đến môi trường. Đặc biệt, Bộ Công thương đề nghị các địa phương "chưa xem xét, nghiên cứu để đề xuất bổ sung vào quy hoạch đối với các dự án thủy điện có quy mô công suất nhỏ hơn 10 MW”.

Đối với các dự án thủy điện đã vận hành và đang thi công, bộ này đề nghị tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng thể những mặt tích cực, và hạn chế, khó khăn trong quá trình phát triển thủy điện trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt cần phân tích, đánh giá về an toàn các công trình và các vấn đề liên quan đến cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng trong điều kiện biến đổi khí hậu cực đoan.


Nguồn: Thanh Niên – TH: THPL

Cùng chuyên mục