Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung nội dung về quản lý chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

(TVPL)- Mới đây, theo Quyết định số 2373/QĐ-BCT (ngày 9/11/2022) của Bộ trưởng Bộ Công thương, một số điều nêu trong Quyết định số 1403/QĐ-BCT (ngày 28/5/2020) liên quan đến việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ được sửa đổi, bổ sung.

Chủ nhật, 27/11/2022 11:30
Nguồn: Chính Phủ- TH: TVphapluat