Đang tải

Bộ GD-ĐT đề nghị giữ nguyên mức học phí hiện hành ở tất cả các cấp học

13-11-2020 20:15 10,401

(THPL)- Bộ GD-ĐT xây dựng dự thảo nghị định "Cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo vì nhiều lý do.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng vừa cho biết Bộ Giáo dục – Đào tạo đã có văn bản báo cáo Chính phủ đề xuất xem xét cho phép gia hạn áp dụng nghị định 86, giữ nguyên mức học phí hiện hành với tất cả các cấp học.

Chính sách học phí và hỗ trợ chi phí học tập đang được thực hiện theo nghị định số 86/2015 ngày 2-10-2015 của Chính phủ. Trong khi đó, nghị định này chỉ có thời hạn hiệu lực đến hết năm học 2020-2021, nên để có căn cứ pháp lý cho các cơ sở GD-ĐT thực hiện từ năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo, cần phải xây dựng nghị định thay thế.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan có liên quan xây dựng nghị định thay thế nghị định số 86. Thời hạn trình Chính phủ hồ sơ dự thảo nghị định thay thế nghị định số 86 theo kế hoạch là tháng 12-2020. Bộ GD-ĐT đã dự thảo và đang lấy ý kiến góp ý từ các bộ, ngành, các địa phương, các cơ sở GD-ĐT và toàn xã hội để hoàn thiện dự thảo nghị định.

Hiện nay, dự thảo nghị định đã được đăng lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để xin ý kiến nhân dân. Bộ GD-ĐT đã tổng hợp đầy đủ kết quả báo cáo của 22/22 bộ, ngành và 63/63 địa phương và các chuyên gia để hoàn thiện dự thảo; và đề nghị gia hạn thực hiện nghị định 86, giữ nguyên mức học phí hiện hành.

Trong quá trình lắng nghe góp ý, Bộ GD-ĐT cũng thấy tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, đồng thời nước ta vừa trải qua nhiều đợt bão, lũ nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người dân. Bộ GD-ĐT đã có văn bản báo cáo Chính phủ và đề xuất xem xét, cho phép được gia hạn thời gian áp dụng nghị định số 86 đối với năm học 2021-2022 với mức học phí giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, mức học phí mầm non, phổ thông. Đồng thời, Bộ GD-ĐT cũng đề nghị được lùi thời gian trình ban hành nghị định sang năm 2021 để có điều kiện tiếp thu ý kiến rộng rãi của toàn xã hội và tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định.

Như vậy, năm học 2020-2021 hiện đang áp dụng mức học phí đã được quy định tại nghị định số 86. Nếu đề xuất của Bộ GD-ĐT về việc lùi thời gian trình ban hành nghị định thay thế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì hai năm nữa mới áp dụng nghị định mới (từ năm học 2022-2023) và lộ trình tăng thêm hằng năm chỉ khoảng 2,5%/năm so với mức tăng hằng năm của nghị định số 86 đã ban hành.    

Nguồn: Tổng hợp – Video: THĐT - TH: THPL

Cùng chuyên mục