Bộ GD&ĐT thành lập 9 Hội đồng thẩm định SGK lớp 1

Audio THPL
17-07-2019 11:16

(THPL) - Ngày 15/7 vừa qua, Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo đã ký quyết định thành lập 9 Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo kế hoạch, các thành viên Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa sẽ được Bộ Giáo dục & Đào tạo chuyển bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới mà các nhà xuất bản gửi tới để nghiên cứu độc lập. Sau một thời gian, Hội đồng sẽ làm việc tập trung để thảo luận, thống nhất việc đánh giá đối với các cuốn sách, bộ sách.

Trước ngày 30/9, quá trình thẩm định sách giáo khoa sẽ hoàn tất để trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo xem xét việc phê duyệt, cho phép sử dụng sách. Hiện tại, sau thời hạn nhận bản thảo sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã nhận được bản thảo của 5 bộ sách mà các nhà xuất bản gửi tới để thẩm định.

Bộ Giáo dục & Đào tạo cho biết, Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa bao gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan.Quá trình làm việc của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa sẽ được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo các quy định trong Thông tư 33; với tinh thần khoa học, công tâm, đồng thời cũng cởi mở với cái mới và sự đa dạng của các ý tưởng để lựa chọn ra những cuốn sách/bộ sách đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nguồn: Dân Trí - Video: Truyền hình Hà Nội

Cùng chuyên mục