Đang tải

Bộ GD&ĐT yêu cầu Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tiếp tục nhiệm vụ

Audio THPL
21-01-2022 18:40

(THPL)- Ngày 29/11/2021, hội đồng trường này đã họp xem xét việc từ chức của ông Ngô Văn Thuyên. Các thành viên hội đồng trường đã bỏ phiếu biểu quyết với kết quả 12/13 phiếu đồng ý để ông Thuyên thôi giữ chức vụ chủ tịch hội đồng trường.

Bộ GD&ĐT đã có văn bản nêu ý kiến về việc đề nghị công nhận miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM . Theo văn bản này, Bộ GD&ĐT cho biết Bộ đã nhận được tờ trình ngày 29/11/2021 về việc đề nghị công nhận miễn nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng trường trường Đại học (ĐH) Sư phạm kỹ thuật TPHCM đối với ông Ngô Văn Thuyên.

Bộ GD&ĐT cho biết, ngày 13/12/2021, Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT đã có công văn số gửi Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM để xin ý kiến về việc dự kiến đề nghị bộ trưởng Bộ GD&ĐT công nhận miễn nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng trường trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM đối với ông Ngô Văn Thuyên. Tuy nhiên, đến nay Bộ GD&ĐT chưa nhận được ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Do đó, Bộ GD&ĐT đề nghị ông Ngô Văn Thuyên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chủ tịch hội đồng trường trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho đến khi có quyết định công nhận miễn nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng trường của bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Trước đó, ông Ngô Văn Thuyên đã nộp từ chức từ ngày 22/10/2021. Ngày 23/10/2021, Hội đồng trường trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM nhận được đơn từ chức của ông Ngô Văn Thuyên với lý do sức khỏe hiện không tốt để đảm nhận chức vụ này. Việc chủ tịch hội đồng trường từ chức chưa từng có tiền lệ.

Trước đó, nhiều sinh viên, học viên của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM dù đã hoàn tất chương trình học nhưng chưa thể nhận bằng tốt nghiệp do trường này chưa có hiệu trưởng để ký bằng. Trước tình thế này, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM dự kiến sẽ cấp, phát chứng nhận tốt nghiệp thay thế cho văn bằng tốt nghiệp trong thời gian nhà trường kiện toàn nhân sự.


Nguồn: Tiền Phong- TH: THPL

Cùng chuyên mục