Bộ Giáo dục - Đào tạo: Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh kiêm hiệu trưởng Trường Đại học là giải pháp tình thế trước mắt

(THPL) - Liên quan đến nội dung Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm chức hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, Bộ Giáo dục – Đào tạo (Bộ GD - ĐT) nhận định “đây là tình huống đặc biệt, là giải pháp tình thế trước mắt”.

Chủ nhật, 24/05/2020 09:43
Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật