Đang tải

Bộ Giáo dục & Đào tạo yêu cầu không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp 1

06-10-2020 09:25 23,526

(THPL)- Theo công văn của bộ Giáo dục & Đào tạo, các giáo viên cần cho học sinh lớp 1 hoàn thành nhiệm vụ ngay tại lớp và không giao thêm bài về nhà cho các em.

Sau khi ghi nhận những phản ánh về chương trình và sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 còn gặp khó khăn trong quá trình dạy và học, bộ Giáo dục & Đào tạo vào chiều 5/10 đã gửi công văn tới các sở Giáo dục & Đào tạo, đề nghị các Sở Giáo dục & Đào tạo thực hiện một số nội dung nhằm triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới ở bậc tiểu học.

Theo đó, bộ Giáo dục & Đào tạo yêu cầu các sở chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục để không gây quá tải, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở.

Giáo viên cần giúp học sinh hoàn thành bài tập ngay tại lớp và không không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh. Thời khóa biểu cần đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các môn học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1.

Nhà trường cũng phải tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường dự giờ, hỗ trợ thường xuyên cho giáo viên trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn, tích cực trao đổi thông tin để cha mẹ học sinh nắm được yêu cầu đổi mới của chương trình và đồng hành cùng nhà trường…    

Nguồn: Đời sống & Pháp luật – Clip: VTC NOW - TH: THPL

Cùng chuyên mục