Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất miễn thuế với các cơ sở giáo dục

(THPL) Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục đề nghị miễn, giảm, kéo dài thời gian quyết toán các khoản thuế năm 2019 và miễn các khoản thuế phát sinh trong quý 1 và 2/2020 đối với các cơ sở giáo dục.

Thứ năm, 19/03/2020 16:25
Nguồn: Tổng hợp