Bộ Tài chính đề nghị thoái vốn tại Bảo Việt và một số doanh nghiệp khác

(THPL) - Tiền thu từ thoái vốn tại 3 doanh nghiệp trên nộp về Quỹ hỡ trợ sắp xết và phát triển doanh nghiệp trước ngày 20/12 để nộp ngân sách Nhà nước.

Thứ hai, 25/10/2021 19:42
Nguồn: Bộ Tài chính