Bộ Tài chính đề xuất giải thể các trường đại học hoạt động không hiệu quả

(THPL) - Việc các trường đại học tuyển sinh với mức điểm chuẩn thấp đã khiến người quan tâm đến ngành giáo dục băn khoăn về chất lượng đào tạo. Trước tình trạng này, Bộ Tài chính đã có đề xuất nên giảm bớt số lượng trường công, trường đại học vùng để nâng cao hiệu quả chi ngân sách cho giáo dục đại học.

Thứ hai, 20/08/2018 11:36
Nguồn: Lao động