Bộ Tài chính: Doanh nghiệp khó khăn có thể đàm phán trái chủ để gia hạn, hoán đổi tài sản

(TVPL)- Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức phát hành nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả nợ trái phiếu, trường hợp khó khăn cần chủ động đàm phán với nhà đầu tư qua các hình thức như gia hạn, điều chỉnh lãi suất.

Thứ sáu, 16/12/2022 11:41
Nguồn: Tổng hợp