Bộ Tài chính yêu cầu thanh tra, giám sát hoạt động trên thị trường bảo hiểm

(TVPL)- Bộ Tài chính đã yêu cầu Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm tiến hành thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm, bao gồm cả các đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm.

Thứ hai, 20/02/2023 17:45
Nguồn: TVPL