Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành thanh tra toàn diện TikTok tại Việt Nam

(TVPL) - Việt Nam có gần 50 triệu người dùng mạng xã hội TikTok. Trên mạng xã hội này có nhiều nội dung xấu độc, phản cảm, các thông tin sai sự thật, mê tín dị đoan… Do vậy Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành thanh tra toàn diện đối với nền tảng mạng xã hội TikTok và xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

Thứ tư, 05/04/2023 20:07
Nguồn: Tổng hợp; Video: ANTV