Bộ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá cao ngày Pháp luật Việt Nam

09-11-2018 17:52

(THPL) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá việc triển khai Ngày pháp luật thực sự đã có tác động đến các bộ, ngành, địa phương và nhân dân nhờ sức lan tỏa sâu rộng đến đông đảo tầng lớp người dân.

Tháng 6/2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (hiệu lực từ ngày 1/1/2013), trong đó có quy định, ngày 9/11 hàng năm là ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trả lời với báo giới, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã làm rõ hơn ý nghĩa, kết quả đạt được sau 5 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam:

Ngày Pháp luật Việt Nam đã được quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012, có hiệu lực từ ngày 1/1/2013. Trong đó, nội dung nêu rõ: Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Đây là một quy định rất quan trọng trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được các là Bộ, ngành, địa phương và chủ thể liên quan thực hiện rất tốt.

Theo Bộ trưởng đánh giá, kết quả đạt được to lớn nhất chính là sức lan tỏa từ Ngày Pháp luật.

Cùng với đó, mỗi năm, Bộ Tư pháp có hướng dẫn chung cho các Bộ, ngành, địa phương. Trên cơ sở “sườn” chung, phải tính tới đặc thù của các địa phương để tổ chức hoạt động cho sát với thực tiễn ở địa phương.

Chẳng hạn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TP Hà Nội, TP.HCM dựa trên hướng dẫn chung của Bộ Tư pháp đều tổ chức các chủ đề thực hiện nội dung cụ thể, sát với tình hình bộ, ngành, địa phương.

Cũng theo Bộ trưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật là một khâu rất quan trọng nhưng không phải nói lên tất cả các hiệu quả của thi hành pháp luật. Việc này còn phụ thuộc vào những yếu tố khác nữa.

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật, ít nhất giới thiệu các thông tin về pháp luật cho các bộ, ngành, những chủ thể đứng ra tổ chức thi hành pháp luật và những đối tượng thi hành pháp luật trực tiếp chỉ là một trong số các khâu. Còn các yếu tố khác như tính chủ động, nguồn lực thực hiện đối với từng quy định pháp luật cụ thể; ý thức pháp luật của người trực tiếp thi hành pháp luật.

Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2018 là “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Theo Bộ trưởng, cần 3 yếu tố cơ bản để triển khai chủ đề này hiệu quả:

“Thứ nhất, pháp luật phải khả thi, có nghĩa là những quy định của pháp luật về nội dung phải khả thi, không có vướng mắc, chồng chéo giữa các luật hay các quy định pháp luật với nhau.

Thứ hai, sự chủ động và vào cuộc của những người tổ chức thi hành pháp luật. Ở đây, tôi muốn nói đến những người cán bộ công chức, những người trực tiếp cầm cân, nảy mực và có trách nhiệm tổ chức thi hành pháp luật ở các bộ, ngành, địa phương.

Thứ ba là ý thức tuân thủ pháp luật của người dân. Thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên trong thời gian tới còn khá nhiều việc phải làm, bám vào 3 yếu tố tôi đã đề cập ở trên.”

TH - Anh Khoa

Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục