Bộ trưởng Bộ Tư Pháp dự lễ công bố Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc tại Thái Nguyên

12-10-2020 17:19 1,909