Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Thành Long đón tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cuba

Thực hiện Chương trình đối ngoại năm 2019 của Bộ Tư pháp, được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đã mời Bộ trưởng Tư pháp Cu-ba - ông Oscar Manuel Silvera Martinez và Đoàn cán bộ cấp cao BộTư pháp Cu-ba sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 11-14/12/2019.

Thứ sáu, 13/12/2019 13:13
Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật