Bộ Tư Pháp đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số Cải cách Hành chính năm 2021

(THPL)- Bộ Tư Pháp dẫn đầu nhóm Chỉ số Cải cách Hành chính trên 90%, với chỉ số 91,90%. Thông tin đáng chú ý này được nêu tại Hội nghị Công bố Chỉ số Hài lòng Về Sự Phục vụ Hành chính năm 2021, Chỉ số Cải Cách Hành Chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương, vừa diễn ra ngày 25/5.

Thứ năm, 26/05/2022 18:13
Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật