Bộ Tư pháp được giao hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản

(TVPL) - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115 về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2023. Trong đó, đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản, Chính phủ cơ bản đã thống nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật. Theo đó, trình tự, thủ tục đấu giá phải bảo đảm tính minh bạch trong thực tiễn, bảo đảm quyền lợi của Nhà nước và quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý quy trình thực hiện đấu giá và đẩy mạnh áp dụng đấu giá trực tuyến.

Thứ bảy, 05/08/2023 14:31
Nguồn: TVPL - Video: TTXVN, TTV