Bộ Tư pháp tổ chức lễ bàn giao công tác nghiên cứu khoa học pháp lý và các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

(TVPL)- Sáng ngày 03/02, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ bàn giao Công tác nghiên cứu khoa học pháp lý và các vấn đề chung về xây dựng pháp luật giữa nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc. Tại Lễ bàn giao, đại diện Viện Khoa học pháp lý và Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã trình bày tóm tắt về cơ cấu tổ chức bộ máy; công tác tổ chức Đảng – Đoàn thể; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; kết quả thực hiện công tác trong năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 của đơn vị.

Thứ bảy, 04/02/2023 11:02
Nguồn: TVPL