Bộ Tư Pháp tổ chức tập huấn xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, liêm chính, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(TVPL) - Thực hiện chương trình công tác của Bộ Tư pháp trong khuôn khổ dự án tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam. Sáng ngày 15/5/2024, Bộ Tư pháp đã khai mạc hội nghị tập huấn xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp trong sạch vững mạnh, liêm chính, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo kế hoạch, chương trình tập huấn sẽ diễn ra trong 1,5 ngày. Hội nghị sẽ được nghe 6 báo cáo chuyên đề của các chuyên gia, một số bộ, cơ quan ban ngành trung ương và các đơn vị của bộ tư pháp về chủ trương, định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thứ tư, 15/05/2024 16:40
Nguồn: Ngọc Tuấn - Thuý Loan - TVPL