Bộ Tư pháp: Tọa đàm về “Các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật”

Audio THPL
22-06-2021 20:36

(THPL)- Thực hiện Quyết định số 511/QĐ-BTP ngày 31/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Sáng ngày 22/6/2021, Cục Công tác phía Nam của Bộ Tư pháp đã phối hợp với Cục Quản lý Xử lý vi phạm Hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật” bằng hình thức trực tuyến.

Sáng ngày 22/6/2021, tại TP.HCM, Cục Công tác phía Nam của Bộ Tư pháp đã phối hợp với Cục Quản lý Xử lý vi phạm Hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật” bằng hình thức trực tuyến. Tham dự và chủ trì Tọa đàm có ông Nguyễn Thanh Bình/Cục trưởng Cục công tác phía Nam; bà Nguyễn Thị Minh Phương/Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; cùng với Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo Phòng phụ trách công tác theo dõi thi hành pháp luật của 25 Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Khu vực phía Nam. 

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Nguyễn Thanh Bình/Cục trưởng Cục công tác phía Nam của Bộ Tư pháp cho biết: Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là một trọng tâm ưu tiên của Chính phủ trong những năm qua; hàng năm, Chính phủ đều ban hành và triển khai quyết liệt nghị quyết chuyên đề về cải thiện môi trường đầu tư,  kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong số các mục tiêu đó, có mục tiêu về cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật. Năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội nước ta; là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; là năm tiếp tục thực hiện mục tiêu kép trong phòng chống đại dịch COVID-19. 

Để đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, nhận diện những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong việc cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật và đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả để cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp, người dân. Tọa đàm tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về các phương thức cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật; về kinh nghiệm, kết quả đạt được của các địa phương trong việc triển khai công tác cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Qua đó, đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả để cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp, người dân về chi phí hành chính; chi phí đầu tư để tuân thủ quy định; phí, lệ phí; chi phí rủi ro pháp lý; chi phí không chính thức…;

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, bà Nguyễn Thị Minh Phương/Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật cho biết: Chi phí tuân thủ pháp luật phát sinh trong nhiều lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp trong bất kỳ một mối quan hệ và tương tác nào giữa các doanh nghiệp và cơ quan công quyền. Đặc biệt trong lĩnh vực liên quan pháp luật trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, vì vậy tất cả các chi phí phát sinh pháp luật cần phải được thực hiện toàn diện và đồng bộ trong nhiều lĩnh vực và ở các bộ/ngành địa phương. Nhằm pháp hiện ra các quy định của pháp luật có sự chồng chéo, bất cập không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công tác thực thi pháp luật, năm 2020 Bộ Tư pháp đã tổ chức một số đoàn kiểm tra về công tác thực hiện chỉ số tuân thủ pháp luật tại một số tỉnh phía Bắc. Qua kiểm tra nhận thấy, một số Sở Tư pháp còn gặp khó khăn về nhân lực và nguồn kinh phí để thực hiện. Theo bà Nguyễn Thị Minh Phương, quá trình thực hiện ở địa phương nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì Sở Tư pháp địa phương cần được kịp thời cập nhật, phản ánh để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. 

 Buổi Tọa đàm với chủ đề “Các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật” đã kết thúc thành công, với 06 tham luận và 07 ý kiến phát biểu được các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi. Qua đó đã gợi mở được nhiều vấn đề sát với thực tế. Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Thanh Bình/Cục trưởng Cục công tác phía Nam đã phát biểu, kết luận buổi Tọa đàm, trong đó nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, xảy ra trên diện rộng, nên Cục Công tác phía Nam đã tổ chức Tọa đàm theo hình thức trực tuyến. Sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Tọa đàm đã thành công tốt đẹp. Nội dung Tọa đàm đã bám sát, theo đúng tinh thần của Ban tổ chức, đó là đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật tại khu vực phía Nam, nhận diện các trở ngại và đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực. Thành phần đại biểu tham dự Tọa đàm đáp ứng đúng yêu cầu, với tinh thần làm việc khoa học, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Nguồn: Truyền hình Pháp luật

Cùng chuyên mục