Bộ Xây dựng rà soát dự án chuyển từ nhà ở tái định cư sang nhà ở xã hội và thương mại

(THPL)- Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương phải tổng hợp các dự án, số lượng nhà ở tái định cư không còn nhu cầu sử dụng để bố trí tái định cư và có nhu cầu chuyển đổi quỹ nhà này sang làm nhà ở xã hội, nhà ở thương mại hoặc mục đích khác.

Thứ bảy, 28/05/2022 14:00
Nguồn: Tiền phong – Video: VTV, Nhân Dân TV