Bộ Y tế bỏ quy định gây khó trong đấu thầu mua sắm thiết bị y tế

(TVPL)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành. Trong đó, tại khoản 2 điều 2, thông tư này đã bãi bỏ "khoản 3 điều 8 của Thông tư số 14/2020, ban hành ngày 10-7-2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế".

Thứ sáu, 09/12/2022 14:24
Nguồn: Tổng hợp- TH: TVphapluat