Bộ Y tế đề xuất bệnh viện được dự trữ thuốc hiếm điều trị ca bệnh cấp bách

(TVPL)- Thời gian vừa qua, nhiều cơ sở y tế hết thuốc hiếm như thuốc chống thải ghép sau ghép tạng, thuốc chống độc, thuốc giải độc đặc hiệu Clostridium botulinum ... Bộ Y tế đã chủ động báo cáo, đề xuất và đã được Chính phủ đồng ý tại Nghị quyết số 30/NQ-CP (3.2023) là giao Bộ Y tế nghiên cứu, xây dựng cơ chế bảo đảm thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ nhật, 02/04/2023 09:06
Nguồn: Thanh niên