Đang tải

Bộ Y tế gửi văn bản yêu cầu các tỉnh, thành mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế

Audio THPL
01-05-2022 17:08

(THPL) - Trước phản ánh về tình trạng khan hiếm thuốc trong điều trị bệnh nhân bảo hiểm y tế tại một số cơ sở khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã ra văn bản hỏa tốc đôn đốc các tỉnh, thành mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế...

Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế các tỉnh, thành, các bệnh viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, cơ sở khám, chữa bệnh thuộc các bộ, ngành, Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia, Vụ Kế hoạch tài chính - Bộ Y tế về việc đôn đốc mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế đáp ứng việc khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế. Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị trên nghiên cứu, tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đáp ứng việc khám, chữa bệnh.

Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị thực hiện đầy đủ các trách nhiệm có liên quan theo quy định của pháp luật về đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế... để cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, bảo đảm quyền và lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trước đó, Bộ Y tế cho biết, Hội đồng đàm phán giá thuốc đang tích cực đàm phán giá 66 biệt dược gốc, trong đó có các thuốc chống thải ghép sử dụng cho bệnh nhân ghép thận. Việc đàm phán giá đòi hỏi khối lượng lớn thông tin liên quan đến từng loại thuốc đàm phán và cần sự phối hợp với nhiều bộ, ngành.

Việc lần đầu tiên đàm phán số lượng lớn các thuốc biệt dược gốc cùng với nhân lực phục vụ cho công tác đàm phán giá còn hạn chế, chủ yếu là kiêm nhiệm cũng là những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ của công tác đàm phán giá.


Nguồn: Tổng hợp – Clip: Nhân dân TV, Thanh Niên, VTC - TH: THPL

Cùng chuyên mục