Cả nước thiếu hơn 45.000 giáo viên mầm non công lập

22-10-2020 11:04

(THPL)- Ngày 21/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và sơ kết 2 năm thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025.

 Ngày 21/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và sơ kết 2 năm thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi được nâng lên hằng năm, kết quả duy trì năm 2019 đạt 99,96% (tăng 3,56% so với năm 2011). Tỷ lệ trẻ em mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt 99,9% (tăng 21,3%).

Số lượng phòng học xây mới, số phòng học kiên cố tăng, số phòng bán kiên cố, phòng học tạm giảm từng năm. Bên cạnh những kết quả đạt được, giáo dục mầm non vẫn còn nhiều khó khăn.

Một số địa phương chưa hoàn thiện quy hoạch tổng thể về phát triển trường lớp mầm non, chưa dành quỹ đất để xây dựng trường mầm non, đặc biệt là chưa quan tâm quy hoạch trường, lớp, quỹ đất tại các khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên hợp đồng lao động triển khai rất chậm.

Theo báo cáo từ các địa phương, năm học 2019-2020, cả nước thiếu 45.242 giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập (đây là số lượng còn thiếu năm học 2019-2020 sau khi đã được bổ sung 20.300 biên chế). Đội ngũ thiếu dẫn đến áp lực nặng nề hơn đối với giáo viên đứng lớp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, hạn chế trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.


Nguồn: Công an Nhân dân – Clip: HTV - TH: THPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục