Các trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét nguyện vọng bổ sung từ ngày 10/10

10-10-2020 12:07 1,953

(THPL)- Ngày 10/10, nếu trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu đã công bố ban đầu, các trường đại học có thể bắt đầu triển khai xét tuyển đợt bổ sung.

Thông tin từ Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả xét tuyển đợt 1 cho thấy, có 161 trường tuyển đủ chỉ tiêu. Sau kết quả xét đợt 1, có 83 trường, trong đó chủ yếu là các trường ngoài công lập, các trường thuộc tỉnh, các trường ở vùng sâu, vùng xa, các trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non có tỷ lệ trúng tuyển dưới 50%. Ngày 10/10, nếu trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu đã công bố ban đầu, các trường đại học có thể bắt đầu triển khai xét tuyển đợt bổ sung.


 Các trường này sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung từ ngày 10/10 đến hết năm 2020, sau đó báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28/2/2021. Để xét tuyển bổ sung, các trường phải công bố chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ, thời gian nhận hồ sơ, thời gian xét tuyển… và công bố kết quả trên trang thông tin điện tử của trường hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Các trường xét tuyển bổ sung phải đảm bảo điểm trúng tuyển  các đợt sau không được thấp hơn đợt 1 và xét tuyển theo quy trình như đợt 1, xét điểm từ cao xuống thấp nhằm đảm bảo quyền lợi thí sinh và công bằng tuyển sinh.


Thí sinh chưa trúng tuyển hay đã trúng tuyển mà chưa xác nhận nhập học vào bất cứ trường nào có thể căn cứ vào các thông tin do trường công bố để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường; thí sinh cũng có thể nộp xét tuyển vào nhiều trường, nhiều ngành, nhiều đợt khác nhau để xét tuyển.    

Nguồn: Tiền Phong- Clip: VTC- TH: THPL

Cùng chuyên mục