Cách hết chức vụ trong Đảng đối với Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai

(THPL)- Để xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình công tác, ông Trần Minh Hùng cùng nhiều lãnh đạo trường ĐH Đồng Nai bị kỷ luật.

Thứ bảy, 17/04/2021 08:39
Nguồn: Tổng hợp – TH: THPL