Cảnh sát Pháp giải tỏa khu trại của người di cư phía bắc Paris

(THPL) Cảnh sát Pháp bắt đầu tiến hành giải tán các khu lán trại ở phía bắc Paris, nơi sinh sống của hàng trăm người di cư, sau khi chính phủ thông báo siết chặt nhập cư.

Thứ sáu, 08/11/2019 09:41
Nguồn: Tổng hợp