CEO Nguyễn Phương Hằng: "Bằng mọi cách sẽ đem nước về đến miền Tây và không cần biết giá trị là bao nhiêu"

Audio THPL
25-03-2020 18:08 2,707