Cháy kho lạnh chứa hàng trăm tấn thanh long, ước tính thiệt hại gần 1 tỷ đồng