Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 2 chính thức giải thể từ 1/12

Audio THPL
02-12-2019 15:50

(THPL) - Mới đây, Cục Hải quan TP HCM vừa ban hành quyết định chuyển nhiệm vụ thực hiện thủ tục hải quan cho phương tiện xuất nhập cảnh và hàng hóa xuất nhập khẩu từ chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 thực hiện trên cơ sở giải thể Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2.

Như vậy, kể từ ngày 01/12/2019, các hãng tàu, các đại lý hải quan cũng như các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 2 trước đây cần liên hệ Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 3 để được thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

Qua hơn 2 tháng quyết liệt triển khai rà soát, kiểm tra, lưu giữ và chuyển dữ liệu kế toán, dữ liệu nợ thuế trên hệ thống kế toán thuế tập trung; xây dựng phương án kết nối hạ tầng truyền thông giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3, giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 với Cục Hải quan TP HCM theo mô hình tổ chức mới.

Đồng thời, bàn giao trụ sở, cơ sở vật chất, kỹ thuật, hồ sơ, công việc còn tồn đọng và những nhiệm vụ khác của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 đảm nhiệm.

Tổng cục Hải quan đã tổ chức sáp nhập 14 Chi cục, giải thể 01 Chi cục, tinh gọn bộ máy từ 174 Chi cục xuống còn 162 Chi cục.


Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục