Chính phủ đồng ý mua 30 triệu liều vắc xin AstraZeneca từ VNVC

Audio THPL
20-06-2021 09:03

(THPL)- Đồng ý mua 30 triệu liều vắc xin của AstraZeneca từ VNVC, song Chính phủ chỉ chấp nhận mức giá theo nguyên tắc phi lợi nhuận như kết quả đàm phán với Bộ Y tế.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 61về mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần Vắc xin Việt Nam (VNVC). Theo nghị quyết này, Thủ tướng đồng ý cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Luật đấu thầu đối với việc mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222.

Cụ thể, Chính phủ chấp nhận mua 30 triệu liều vắc xin AZD1222 mà Công ty VNVC đã mua, bao gồm cả số lượng vắc xin mà Bộ Y tế đã nhận để tiêm chủng trước khi ký hợp đồng mua vắc xin của Công ty VNVC.

Về giá mua, Chính phủ chấp nhận mức giá theo nguyên tắc phi lợi nhuận như kết quả đã đàm phán với công ty. Việc thanh toán chi phí vận chuyển vắc xin về Việt Nam theo hóa đơn, chứng từ thực tế do AstraZeneca cung cấp cho VNVC theo các điều khoản trong hợp đồng giữa hai công ty.

Ngoài ra, các khoản phí bảo lãnh tạm ứng, bảo đảm hợp đồng cũng được đồng ý thanh toán theo số tiền Công ty VNVC phải thanh toán thực tế cho ngân hàng. Đồng thời, Chính phủ cũng chấp nhận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh hoặc liên quan đến vắc xin hoặc việc sử dụng vắc xin cho AstraZeneca và Công ty VNVC.


*Bài/loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ.


Nguồn: Tổng Hợp- TH: THPL

Cùng chuyên mục