Chính sách BHYT mới cho người tuyến tỉnh về Hà Nội, TP.HCM chữa bệnh

Audio THPL
21-12-2020 15:39 29,337

(THPL)- Khi thông tuyến bảo hiểm y tế tuyến tỉnh, chi phí y tế cũng gia tăng tạo ra áp lực lớn lên quỹ bảo hiểm y tế. Dự kiến, quỹ dự phòng bảo hiểm y tế chỉ đáp ứng chi trả đến năm 2021.

Từ ngày 1/1/2021, chính sách thông tuyến tỉnh trong điều trị nội trú đối với khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ chính thức có hiệu lực theo quy định tại Điều 22 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế.

Theo đó, người dân có thẻ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế tuyến tỉnh nào trên toàn quốc đều được bảo hiểm y tế trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng.

Trước đây khi chưa thông tuyến tỉnh, bệnh nhân khám bệnh trái tuyến chỉ được bảo hiểm y tế thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú. Tuy nhiên từ 1/1 tới, mức chi trả là 100% đối với những phần được bảo hiểm y tế chi trả.

Các trường hợp khám chữa bệnh, điều trị nội trú tại tuyến Trung ương nếu không có giấy chuyển viện vẫn chỉ được chi trả 40%, trừ trường hợp cấp cứu, bệnh nhân là người dân tộc thiểu số và thuộc hộ nghèo hoặc người dân sống tại xã đảo, huyện đảo.

Chính sách mới sẽ tạo điều kiện cho người dân song nhiều bệnh viện tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM có nguy cơ đối mặt với tình trạng quá tải.


Nguồn: Vietnamnet- Clip: VTC- TH: THPL

Cùng chuyên mục