Chính sách thuế, bảo hiểm, lao động có hiệu lực từ tháng 05/2019

01-05-2019 08:05 1,176

(THPL) - Hỗ trợ tới 100% học phí khóa đào tạo quản trị kinh doanh, quy trình giải quyết hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn... là những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/5/2019.

Theo  Nghị định số 29 có hiệu lực từ ngày 05/05/2019, doanh nghiệp được cấp Giấy phép cho thuê lại lao động khi đáp ứng 2 điều kiện sau: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại lao động đảm bảo điều kiện: Là người quản lý doanh nghiệp, không có án tích, và làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm trở lên, trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

Bên cạnh đó, từ tháng 3/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 05 cóhiệu lực từ ngày 12/05/2019 hướng dẫn hỗ trợ phát triển ngu ồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Với quy định về dừng gia hạn nộp thuế và hoàn thuế đối với thiết bị để tạo tài sản cố định. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 18 bãi bỏ hoàn toàn Thông tư 134 hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng, đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại Nghị quyết 63 ngày 25/8/2014.

Trước đó, ngày 13/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 150 để thống nhất dừng việc thực hiện giải pháp gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng tại Nghị quyết 63. Theo đó, để hướng dẫn thực hiện nội dung này, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18 bãi bỏ Thông tư 134 kể từ ngày 20/5/2019.

Đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 134 mà doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan thuế trước ngày 20/5/2019 thì cơ quan thuế tiếp tục giải quyết hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 134.

Cuối cùng là chính sách giải quyết hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, và chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn. Trong đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định 166 về quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm thất nghiệp. 

Theo đó, tại Quyết định này đề cập đến quy trình và hồ sơ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội,các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Quyết định cũng nêu rõ cán bộ Bảo hiểm xã hội, cán bộ chi trả không được ký nhận thay các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn của người hưởng. Ngoài ra, một trong những điểm mới tại Quyết định 166 là việc cơ quan Bảo hiểm xã hộ, bãi bỏ quy định phải có sổ Bảo hiểm xã hội như: các giấy tờ khám, điều trị thương tật ban đầu đối với trường hợp điều trị ngoại trú.

Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục