Chính sách thuế, bảo hiểm, lao động có hiệu lực từ tháng 05/2019

(THPL) - Hỗ trợ tới 100% học phí khóa đào tạo quản trị kinh doanh, quy trình giải quyết hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn... là những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/5/2019.

Thứ tư, 01/05/2019 08:05
Nguồn: Tổng hợp