Chính thức công bố Nghị quyết hướng dẫn quy định về tội rửa tiền

(THPL) - Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán tòa tối cao đã hướng dẫn cơ quan tố tụng nhận diện rõ về các hành vi rửa tiền và hướng xử lý triệt để.

Thứ bảy, 01/06/2019 12:59
Nguồn: Thanh niên