Chính thức nới quy định cho doanh nghiệp vay gói 16.000 tỷ đồng trả lương ngừng việc

20-10-2020 10:54

(THPL)- Để hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, Chính phủ đã sửa đổi, nới lỏng các quy định về điều kiện để được vay vốn.

Tại Quyết định số 32 ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định sửa khoản 1,2 Điều 13 điều kiện vay vốn cho người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

 Cụ thể, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020; người sử dụng lao động có doanh thu quý 1/2020 giảm 20% trở lên so với quý 4/2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục vay, phê duyệt cho vay và tổ chức giải ngân được cũng có một số sửa đổi. Trong đó, quyết định yêu cầu trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn của người sử dụng lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động. Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện đến hết ngày 31/1/2021.

 Trước đó, theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội, điều kiện để doanh nghiệp vay vốn trả lương cho người lao động là phải có từ 20-30% người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc 1 tháng liên tục; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6.


Nguồn: Hải Quan- Clip: VTC, HTV- TH: THPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục