Chính thức thí điểm đấu giá biển số xe ô tô trực tuyến từ 01/7/2023

(TVPL)- Giá khởi điểm của một biển số xe ôtô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ôtô đưa ra đấu giá. Bước giá là 5 triệu đồng.

Thứ năm, 01/12/2022 11:58
Nguồn: VTV – Video: Quốc hội TV, THĐT