Chống hàng giả: Công cụ hữu hiệu bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp

(TVPL)- Để bảo vệ và phát triển thương hiệu, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 đề nghị doanh nghiệp cần tích cực thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đăng ký sở hữu trí tuệ bảo vệ tài sản của mình.

Thứ ba, 29/11/2022 17:55
Nguồn: TTXVN – Video: Thanh niên