Chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm cần làm gì để đảm bảo xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm?

(THPL)- Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Vậy cơ sở kinh doanh thực phẩm cần làm gì để đảm bảo việc xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm?

Thứ tư, 15/06/2022 17:40
Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật