Chủ tịch Hà Nội: Mức khởi điểm đấu giá biển số nếu vênh nhau "sẽ loạn"

(TVPL)- Theo Chủ tịch TP Hà Nội, dự thảo Nghị quyết chỉ nên quy định mức sàn của giá khởi điểm, còn lại giao Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định mức giá khởi điểm

Thứ tư, 26/10/2022 20:58
Nguồn: Người lao động – Video: VTV