Chủ tịch Hà Tĩnh yêu cầu kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn

Audio THPL
27-08-2019 11:43 1,644

(THPL) - Hơn 1.400 dự án đang đầu tư tại Hà Tĩnh sẽ được tổng kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện, xử lý theo quy định đối với các dự án chậm tiến độ.

Tính đến tháng 6/2019, Hà Tĩnh có 1.341 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 109.144 tỷ đồng và 78 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 13 tỷ USD. Tại 2 khu kinh tế gồm khu kinh tế  Vũng Áng và khu kinh tế Cầu Treo có 106 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 54.072 tỷ đồng, 57 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 13,599 tỷ USD.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về các dự án đầu tư trên địa bàn, tìm hiểu, phân tích các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ cho doanh nghiệp, đồng thời phát hiện, xử lý theo quy định đối với các dự án chậm tiến độ, thực hiện không đúng nội dung dự án.

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ra văn bản chỉ đạo  giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu kinh tế  tỉnh, UBND các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu kinh tế  tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố. Quá trình kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện dự án gồm các nội dung như: tổng mức đầu tư, giá trị đã thực hiện, diện tích sử dụng đất, số lao động sử dụng; mục tiêu, công suất; thời hạn hoạt động, thời gian phải đưa dự án đi vào hoạt động, thời gian tối đa cho phép theo quy định của pháp luật phải đưa đất vào sử dụng; các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị, đề xuất...

Kết quả rà soát, tổng hợp, phân tích, phân nhóm các dự án đầu tư theo tiến độ thực hiện và các vướng mắc, nguyên nhân; tham mưu đề xuất phương án giải quyết và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2019.


Nguồn: Vietnamnet

Cùng chuyên mục