Chủ tịch Hội đồng châu Âu đề xuất lùi thời hạn Brexit 1 năm

11-04-2019 07:26