Chủ tịch Kim Jong Un để ngỏ khả năng thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 3

14-04-2019 08:32