Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

(TVPL) - Ngày 18/1/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Sau kỳ họp, thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan đã thực hiện rà soát kỹ thuật văn bản sau thông qua. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký chứng thực văn bản Luật theo quy định.

Thứ hai, 05/02/2024 09:00
Nguồn: TVPL – Video: ANTV, Nhân Dân TV