Chủ tịch Quốc hội lưu ý loạt vấn đề quan trọng trong sửa Luật đất đai

(TVPL) - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tổng thư ký Quốc hội bố trí một phiên họp riêng của UBTVQH để xem xét, cho ý kiến về Luật đất đai (sửa đổi) trong trường hợp cần thiết.

Thứ sáu, 17/03/2023 18:11
Nguồn: TVPL