Chú trọng chuyển đối số báo chí

(TVPL)- Chuyển đổi số báo chí nhằm mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; tạo nguồn thu mới; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

Thứ hai, 10/04/2023 14:06
Nguồn: TVPL