(THPL) - Vừa qua, lễ tưởng niệm quý kị lần thứ 31 của Cố giác linh Đại lão Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hạnh đã được tổ chức long trọng và trang nghiêm tại trụ sở Chùa Phước Quang, số 02 Võ Tấn Đức, Thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Chùa Phước Quang tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 31 cố Hòa thượng Thích Thện Hạnh

16-03-2019 17:44

(THPL) - Vừa qua, lễ tưởng niệm quý kị lần thứ 31 của Cố giác linh Đại lão Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hạnh đã được tổ chức long trọng và trang nghiêm tại trụ sở Chùa Phước Quang, số 02 Võ Tấn Đức, Thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục