Chùa Phước Quang tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 31 cố Hòa thượng Thích Thện Hạnh

16-03-2019 17:44