Chuỗi truyền thông Bảo vệ Quyền phụ nữ& Trẻ em: Bạo Hành Trẻ Em - Nguyên Nhân Và Hệ Luỵ

(THPL) - Trẻ em là tương lai của gia đình và đất nước, luôn được yêu thương và bảo vệ luật pháp cũng đã có những quy định rất rõ rang về quyền trẻ em. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trẻ em phải gánh chịu những nỗi đau, thiệt thòi, bị lạm dụng lao động, bỏ rơi, thậm chí là bạo hành. Những sự việc diễn ra gần đây đã gây ra không ít phẫn nộ trong cộng đồng.

Thứ bảy, 15/01/2022 08:00
Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật