Chuỗi truyền thông Bảo vệ Quyền phụ nữ& Trẻ em: Tọa đàm Pháp Luật Trực Tuyến- Hiểu hơn các quy định của pháp luật về Luật nuôi con nuôi (kỳ 2)

(THPL)-Việc nhận con nuôi là quyền tự do cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc theo tình cảm để xác lập quan hệ nuôi con nuôi trong thực tế. Đó là xác lập quan hệ nuôi con nuôi về mặt xã hội và về mặt pháp lý. Trong chương trình Tọa đàm kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu đến QV quy định của pháp luật về điều kiện nhận nuôi con nuôi và con nuôi, các thủ tục pháp lý liên quan. Trong chương trình kỳ này chúng tôi sẽ giới thiệu về quyền và nghĩa vụ của con nuôi và cha mẹ nuôi.

Thứ ba, 21/12/2021 14:02
Nguồn: Truyền Hinh Pháp Luật